Începând cu data de 22.12.2011  Unitatea Administrativ Teritorială – Municipiul Medgidia derulează, proiectul "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Medgidia prin achizițonarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere”. Acest proieect este co-finanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, prin  Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1 “Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere”, Domeniul Major de Intervenție 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană”, sub-domeniul: „Centre urbane”, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Dezvoltarii Regionale și Turismului. Potrivit autorităților valoarea totală a proiectului este de 1.887.409,72 lei, iar perioada de implementare este de 12 luni.

 


Cetățenii Medgidiei vor putea beneficia de o siguranță sporită! Și asta în urma implementării unui proiect intitulat "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Medgidia prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere". Luni 6 februarie, Casa de Cultură I.N. Roman a fost gazda coferinței de presă pentru lansarea proiectului privind creșterea siguranței. Valoarea totală a investiției este de aproximativ 1.900 000 lei, iar rezultatele așteptate în urma implementării proiectului sunt: instalarea unui sistem de supraveghere în 44 de  locații publice din municipiul Medgidia, 54 camere fixe, 27 camere mobile și amenajarea unui dispecerat de monitorizare în incinta poliției locale.

 

 


Municipiul Medgidia va beneficia în mod indirect de pe urma implementării unui sistem stradal de supraveghere video. Investiția realizată prin proiectul "Creșterea siguranței şi prevenirea criminalității în Municipiul Medgidia prin achiziționarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere" va duce la creșterea economiei locale și va servi ca exemplu pentru celelalte centre din județ. De asemenea se vor ridica standardele de civilizatie și protecție a mediului comparativ cu situația la nivel European.

 


La Medgidia se derulează, proiectul "Creșterea siguranței și prevenirea criminalității în Municipiul Medgidia prin achizițonarea de echipamente specifice și amenajarea unui centru de supraveghere”. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 1.395.016,00 lei din care: valoarea eligibilă nerambursabilă din fonduri FEDR este de 1.120.895,36 lei, valoare eligibilă nerambursabilă din bugetul național este de 246.220, 32 lei, Co-finanțarea eligibilă a beneficiarului este de 27.900 lei.